ผึ้ง – หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ห้องประชุม

ชงโค

เนื้อที่: 324 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 230
 • Classroom: 200
 • U/V Shape: 80 - 120

กาหลง

เนื้อที่: 216 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 130
 • Classroom: 100
 • U/V Shape: 60 – 80

โยธกา

เนื้อที่: 90 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 40
 • Classroom: 35
 • U/V Shape: 35

สารภี

เนื้อที่: 48 ตารางเมตร
ความจุ

 • Theatre: 25
 • Classroom: 20
 • U/V Shape: 15